biouhli.com energie budoucnosti

Použitelná biomasa

Ideální pro biomasu s vysokým obsahem celulózy, hemicelulózy, proteinů  s nízkým obsahem ligninu:

 • traviny, seno, sláma, kukuřice, slunečnice…
 • slupky od zrní a obilovin, lusky
 • odpady z potravinářství – mlékárny, cukrovary, lihovary, sladovny…
 • zbytky po lisování rostlinných olejů – řepka, sója, slunečnice
 • odpady ze zpracování ovoce a zeleniny
 • kaly z ČOV
 • dobytčí kejda

 

Méně vhodné pro dřevní biomasu a drůbeží kejdu

 • pomalá reakce, nehomogenita produktu

 

HTC technologie je ideální řešení pro:

 • směsnou biomasu
 • biomasu s vysokým podílem vlhkosti
 • biomasu nízké kvality, nepoužitelnou pro jiné aplikace