biouhli.com energie budoucnosti

Popis technologie

Příprava biomasy

zahrnuje odstranění mechanických nečistot (písku, kamení atp.), nadrcení, homogenizaci a namočení biomasy.

HTC proces

namočená biomasa se přečerpá do HTC reaktoru, který se pomocí páry natlakuje na 25 bar a zahřeje na 220 °C, po přidání katalyzátoru (kyseliny citronové) se zahájí proces  rozkladu. dehydratace a karbonizace biomasy.  Výstupem HTC procesu je hmota s kašovitou konzistencí – uhelná kaše.

Mechanická dehydratace

zchlazená uhelná kaše je mechanickým slisováním zbavena 50% vody. Výstupním produktem je uhelný koláč. Odseparovaná voda je z větší části zpětně použita ve výrobním procesu.

Sušení

uhelný koláč je vysušen odpadním teplem z HTC procesu na vlhkost požadovanou zákazníkem, obvykle 5-25%. Výstupem procesu sušení je prachové biouhlí.

Peletizace

prachové biouhlí může být podle požadavků zákazníka  slisováno do požadovaného tvaru a rozměrů – granule, pelety, brikety…

Skladování

součástí zařízení může být  skladovací silo s automatickým dávkovačem biouhlí do kotle nebo pro nakládku na nákladní vůz. Biouhlí může být skladováno stejným způsobem jako fosilní uhlí.