biouhli.com energie budoucnosti

Technologie HTC proces

Hydrotermální karbonizace – HTC

Proces hydrotermální karbonizace byl poprvé popsán již v roce 1913 Fridrichem Bergiusem a spolu s dalšími objevenými chemickými procesy mu v roce 1931  vysloužil Nobelovu cenu za chemii. Ačkoliv má HTC proces mnoho výhod, nebyla tato technologie, díky nízkým cenám energií, průmyslově aplikována až do nedávné doby.

Hydrotermální karbonizace odráží přírodní proces tvorby fosilního uhlí. To, co v přírodě trvalo miliony let, je možné zvládnout během jednoho odpoledne. Při teplotě 220°C, tlaku 25 bar, bez přístupu vzduchu a s přidáním katalyzátoru je biomasa dehydrována a karbonizována během 6 hodin na CO2 neutrální biouhlí. Vyrobené biouhlí může být přímo spalováno nebo jinak využíváno v průmyslových aplikacích, stejně jako fosilní uhlí. Výrobní proces transformuje veškerý uhlík z organického odpadu do biouhlí, má tedy 100% uhlíkovou účinnost. Není produkován žádný oxid uhličitý nebo metan.
Použitím HTC procesu je vlhká biomasa, s podílem vody až 80% a s nízkou výhřevností, přeměněna na biouhlí vykazující vlastnosti srovnatelné s fosilním uhlím.

Důležitá výhoda - exotermický proces.

HTC technologie má jednu zásadní výhodu. Proces je exotermický –  při transformaci biomasy na biouhlí uvolňuje energii. To znamená, že počáteční energie potřebná pro fungování procesu je téměř celá vykompenzována exotermickým procesem. Takto uvolněná energie je v procesu zcela využita, což vede k pozitivní energetické bilanci.