biouhli.com energie budoucnosti

Biouhlí

Biouhlí je uhlí, které je podobné fosilní mu uhlí. Rozdílem je, že biouhlí je vyrobeno uměle technologií HTC z biomasy a nabízí vůči fosilnímu uhlí několik níže uvedených výhod.

Biouhlí je ideální pro decentralizované, lokální využití biomasy a bioodpadu s vysokým obsahem vlhkosti, jako jsou kaly z čistíren odpadních vod, odpady z potravinářské výroby včetně pivovarů či lihovarů a také zemědělské odpady.

Díky redukci objemu až o 75% a zvýšené energetické hustotě se nabízí možnost přepravy biouhlí na delší vzdálenosti.

Biouhlí splňuje požadavky na biomasu podle německých zákonů o obnovitelných zdrojích energie (EEG) a o vytápění obnovitelnými zdroji energie (EEWärmeG). Spálením jedné tuny biouhlí uživatel ušetří okolo 2,5 tuny emisí CO2.

Výhody a vlastnosti HTC uhlí

 • Biouhlí je vysoce homogenní palivo vyrobené z vysoce heterogenní biomasy
 • CO2 neutrální zdroj energie
 • Do uhlí je převedeno ~ 75%  energie biomasy
 • Vysoká výhřevnost - Při použití travin či slámy je možné dosáhnout až 25 MJ/kg
 • Výroba biouhlí s definovanou výhřevností
 • Vysoká účinnost hoření s nízkými emisemi NOx
 • Velmi nízký obsah toxických látek, síry a těžkých kovů
 • Menší objem pro skladování v porovnání s biomasou
 • Nepodléhá degradaci jako biomasa
 • Nižší přepravní náklady v porovnání s biomasou
 • Odstraňuje problémy se spékáním biomasy v kotlích
 • Vysoká teplota tavení popela ~ 1.400 °C

Produkty