biouhli.com energie budoucnosti

Biouhel

Biouhel (biochar nebo terra preta) důležitý prvek pro zlepšení úrodnosti půdy.

Hydrotermální karbonizace může vyrábět další hodnotný produkt – biouhel. Jako součást produktů v zemědělském zúrodňování  a zvyšování kvality půdy, může mít biouhel významný přínos k udržitelnému rozvoji vyprahlých, neúrodných a  na živiny chudých půd. Biouhel je navíc schopen navázat CO2 do půdy na velmi dlouhou dobu a tím přispívat ke snižování skleníkových plynů v atmosféře.

Specifické vlastnosti biouhlu z něj činí významného kandidáta na využití v zemědělství, pro zlepšení kvality zemin chudých na humus a živiny. Odpadní biomasa je zpracována  na vysoce kvalitní organický prostředek pro zvyšování úrodnosti zeminy. Vysoká poréznost biouhlu, spolu s jeho dalšími specifickými vlastnostmi, způsobuje zvýšení zádrže živin a vlhkosti v půdě. Laboratorní zkoušky i přímé zemědělské aplikace prokázaly po použití biouhlu významné zvýšení růstu plodin při snížené spotřebě vody.  Aplikace biouhlu do půdy  mimo jiné zlepšuje biologické procesy a dlouhodobou úrodnost zeminy. Vedle prokazatelného zlepšení zemědělských a ekonomických parametrů slouží biouhel jako jednoduchý a účinný nástroj pro ukládání CO2.

Výhody biouhlu:

  • CO2 negativní proces – skleníkový plyn je odebrán z atmosféry jednoduše a na dlouhou dobu
  • Stabilní produkt s mimořádnými skladovacími a přepravními parametry
  • Bez obsahu toxických látek a těžkých kovů
  • Vysoká poréznost a další specifické vlastnosti ve zvýšené míře zadržují v půdě živiny a vodu
  • Laboratorně i prakticky ověřený zvýšený růst plodin se sníženou spotřebou vody
  • Zlepšení biologických procesů v půdě a dlouhodobě zvýšená úrodnost zeminy
  • Snížení používání umělých hnojiv

Další informace o biouhlu na:

www.veronica.cz
www.biom.cz
www.biochar-international.org

 

Produkty