biouhli.com energie budoucnosti

Nabídka biouhlí je určena těm, kteří mají k dispozici vhodnou biomasu a chtějí z této biomasy vyrobit biouhlí nebo těm, kteří chtějí či potřebují začít využívat obnovitelné zdroje energie.